EWOLUCYJNE OSIĄGNIĘCIE7 layers minii

nowe doświadczenie nowe produkty
FOLIE PRZYSZŁOŚCI


 Folie barierowe

Linia folii barierowych została opracowana z myślą o przeciwdziałaniu szkodliwym skutkom wycieków różnych substancji oraz do ochrony płynnych ładunków podczas transportu i przechowywania.
 
 Technologia 7-warstwowa

Pierwsza na świecie komercyjna linia produkcyjna uruchomiona przez PLASTIKA KRITIS w 2015r. Możliwość indywidualnego parametryzowania grubości każdej z 7 warstw. Innowacyjność - wciąż wiele nieodkrytych możliwości zastosowania.
Niższe koszty montażu i eksploatacji. Lepsze parametry klimatu w ciągu całego okresu użytkowania produktów. Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia mechanicznego. Zwiększenie przewagi konkurencyjnej dzięki zastosowaniu nowych technologii. Możliwość bardzo precyzyjnego parametryzowania produktu.
Zwiększenie wytrzymałości mechanicznej. Wzmocnienie i ulepszenie dotychczasowych właściwości folii trójwarstwowych. Uzyskanie zupełnie nowych właściwości dla branży. Innowacyjność - pozostaje wiele nieodkrytych możliwości zastosowań.