Najważniejszymi parametrami określającymi jakość folii podwieszkowej są: 
STABILIZACJA
 

Parametr określający ilość i jakość dodatków stabilizujących polietylen przeciw degradacji promieniami UV.
Nasze folie podwieszkowe mają stabilizację zapewniającą pełną gwarancję na 12 miesięcy.

PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA
 
Określa ona łączną przepuszczalność światła w całym zakresie.
Nasze folie podwieszkowe charakteryzują się przepuszczalnością na poziomie 89%. Dla porównania szkło ma przepuszczalność 91-92%.

ROZPROSZENIE ŚWIATŁA
 

Jeżeli w sposób kontrolowany i zaplanowany zbudujemy materiał lekko mleczny, tak by nie zablokować za bardzo przepuszczalności, łączna ilość światła dostępnego dla rośliny wzrośnie.
Światło dotrze do rośliny z wielu kierunków, będzie równomierniej oświetlało całą roślinę. Mniejsze natężenie światła dotrze do górnych liści, za to liście normalnie pozostające w cieniu otrzymają większą ilość energii.

Nasze folie podwieszkowe rozpraszają około 25% światła wpadającego do obiektu.

EFEKT ANTYKONDENSACYJNY
 

Kondensacja w obiekcie jest wynikiem wykraplania się pary na zimniejszej powierzchni szyby, folii lub folii podwieszkowej.

Kondensacja powoduje 3 rodzaje problemów:

1. woda kapiąc na rośliny moczy je, uszkadzając i zwiększając podatność na wiele chorób
2. krople wiszące na folii mogą powodować skupienie światła i lokalne uszkodzenia roślin
3. krople wiszące na folii powodują, iż światło, które przeszło już przez folię i mogłoby zostać w całości wykorzystane przez roślinę, zostaje częściowo odbite z powrotem.

Szacuje się, iż utrata światła dla uprawy może w takim wypadku wynieść nawet 15%.

Warstwa antykondensacyjna zmienia charakter kondensacji: skondensowana woda nie wisi w postaci kropel na folii lecz tworzy cienką powłokę spływającą w kierunku boków obiektu, gdzie nie stanowi już tak dużego problemu. Należy pamiętać, że efekt antykondensacyjny działa prawidłowo przy min. 15% nachylenia dachu (optymalnie 30%).

EFEKT TERMICZNY
 

Utrata ciepła z obiektu następuje na 3 sposoby:
1. poprzez styk ciepłego powietrza z wnętrza obiektu z zimnym powietrzem na zewnątrz za pośrednictwem szyby szklarni lub folii tunelu
2. poprzez celowe i niecelowe (nieszczelności obiektów) odwietrzanie
3. poprzez wypromieniowanie ciepła za pomocą podczerwieni

 

UWAGA

Żadne parametry określające jakość folii podwieszkowych nie zależą od jej grubości.

Wprost przeciwnie, folia podwieszkowa powinna być w miarę możliwości cienka i lekka, zapewniając łatwy montaż, demontaż oraz jak najlepsze warunki świetlne.

To pozwala uzmysłowić sobie, iż jakość folii podwieszkowych determinują: technologia umożliwiająca produkcję folii małej grubości, jakość surowca oraz jakość dodatków uszlachetniających.
A powyższe wiąże się głównie z możliwościami technicznymi i doświadczeniem producenta.

Najważniejszymi parametrami określającymi jakość folii ściółkującej są:
STABILIZACJA
 
Parametr określający ilość i jakość dodatków stabilizujących polietylen przeciw degradacji promieniami UV.
Nasze folie ściółkujące, niezależnie od grubości, mają stabilizację zapewniającą pełną gwarancję na 12 miesięcy.

ODBICIE ŚWIATŁA (Folie KRITIFIL: 70-78%)
 
Parametr określający jaka część światła padającego na folię zostanie odbita od jej powierzchni. Jest to parametr niezmiernie istotny dla efektywności folii ściółkującej. Dzięki wysokiemu odbiciu otrzymujemy więcej światła dostępnego dla uprawy. Dotyczy to oczywiście folii nowych, niezabrudzonych. Ze względu na odbicie światła jak również ze względu na warunki fitosanitarne polecamy wymianę folii co roku.

ELASTYCZNOŚĆ
 
Parametr określający procent rozciągnięcia folii powodującego rozerwanie. Folie o wysokiej elastyczności są dużo bardziej odporne na zniszczenie i przebicie na nierównej powierzchni. Folia elastyczna „otoczy” grudkę ziemi lub kamień wystający z podłoża, zrobi się w tym miejscu cieńsza lecz nie ulegnie przebiciu.
Nasze folie ściółkujące mają elastyczność na poziomie 500%.

ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE
 
Parametr powiązany z elastycznością, biorący dodatkowo pod uwagę siłę która jest niezbędna do rozerwania folii.
Im wyższa odporność na rozdarcie, tym lepiej folia będzie reagować na chodzenie po niej, przesuwanie po niej przedmiotów i inne działania, które mogą ją rozerwać.

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE
 
Generalnie: im folia wykonana z lepszego surowca oraz im grubsza, tym zazwyczaj ma większą odporność na przebicie.
Przy foliach ściółkowych, charakteryzujących się dużą elastycznością, parametr ten ma w praktyce wtórne znaczenie.
 

UWAGA

Żadne parametry określające jakość folii ściółkowych, z wyjątkiem odporności na przebicie nie zależą od jej grubości.
Dotyczy to zwłaszcza:
  • stabilizacji
  • odbicia światła
  • elastyczności
To pozwala uzmysłowić sobie, iż jakość folii ściółkowych determinują właściwie jedynie dwa czynniki: jakość surowca oraz jakość dodatków uszlachetniających.
A zastosowanie tych dwóch elementów wiąże się głównie z możliwościami technicznymi i doświadczeniem producenta.