Ewolucyjne osiągnięcie

7 layers minii

 nowe możliwości nowe produkty

Technologia folii 7-warstwowej
Pierwsza komercyjna instalacja na świecie uruchomiona przez naszą firmę w 2015r. Możliwość indywidualnego parametryzowania grubości każdej z 7 warstw. Innowacyjność - wciąż wiele nieodkrytych możliwości zastosowania.
 
Korzyści technologii folii 7-warstwowej
Niższe koszty montażu i eksploatacji. Lepsze parametry klimatu w ciągu całego okresu użytkowania produktów. Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia mechanicznego. Zwiększenie przewagi konkurencyjnej dzięki zastosowaniu nowych technologii. Możliwość bardzo precyzyjnego parametryzowania produktu.
 
Możliwości technologii folii 7-warstwowej
Zwiększenie wytrzymałości mechanicznej. Wzmocnienie i ulepszenie dotychczasowych właściwości folii trójwarstwowych. Uzyskanie zupełnie nowych właściwości dla branży. Innowacyjność - pozostaje wiele nieodkrytych możliwości zastosowań.

 

7Layers produkcja1 male 7Layers produkcja małe 7Layers produkcja2 1