7 layers minii

FOLIE PRZYSZŁOŚCI
Radon
Najwyższej jakości 7-warstwowa folia barierowa. Przeznaczona do ochrony przed szkodliwymi skutkami gazów w środowisku. Cechuje się najwyższą nieprzepuszczalnością - uniemożliwia przenikanie radonu przez ściany budynku i chroni środowisko oraz ludzi przed skażeniem.
 

Radon w domu

Radon to jedyny gazowy (a więc mogący migrować ze skał i z gleby ku powierzchni) pierwiastek promieniotwórczy, bezwonny i bezbarwny. Według statystyk jest drugą najczęstszą przyczyną raka płuc. W Polsce występuje w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim (w miejscach masywów o zwiększonej zawartości uranu i toru) oraz na Górnym Śląsku – w zagłębiu węglowym.

Radon może przenikać do najbliższego otoczenia człowieka z wielu źródeł. Ekspozycja może nastąpić poprzez wdychanie powietrza z dużym stężeniem radonu, w budynkach i domach oraz poprzez obciążoną żywność i wodę. Gaz ten może przenikać do wnętrz budynków i domów poprzez szczeliny w ścianach i podłogach, luki w konstrukcjach podwieszanych wokół instalacji, wewnątrz murów dopływów wody.

Dla zabezpieczenia się przed szkodliwym i rakotwórczym działaniem radonu, poleca się, by budynki i budowle przemysłowe izolowane były (od podłoża, instalacji miejskich, ścieków – szczególnie blisko zakładów wykorzystujących uran, w zagłębiach górniczych i hutniczych oraz miejscach o naturalnie podwyższonym poziomie radonu) specjalistyczną folią barierową.